VIRSMAS

Atsikelti laikas, susprogdinti langą, Su jėga užuolaidą plėšti žemėn tankią. Senam krėsle sėdi, vertini gyvenimą, Saulė nepasiekia, vyzdžiuose sutemę. Tik nepulk tikėtis greito palengvėjimo, Žarnomis įkvėpki šuorą gaivaus vėjo. Šluodamas šukes iš mažyčio kambario, Įsipjaut rankas taip paprasta ir lengva. Subintuosi žaizdą - rodyti nebūtina, Rando nepaslėpsi, jo signalas budina. Graudžiomis istorijomis užsižaist neverta, Kam... Skaityti toliau →

LĖTAI

Miršta vaikystė Su išeinančiais Proseniais Darželio auklėtojomis Pirmomis mokytojomis Blanksta jaunystė Su išsibarsčiusiais Bendramoksliais Pirmais bendradarbiais Nepatyrusiais meilužiais Tarpsta branda Su auginančiais Vaikais Širdies artimaisiais Sienos kaimynais Slenka senatvė Su išlydinčiais Vaikaičiais Gyvenimo bendražygiais Sielos draugais Lėtai ir mėgaukis.

KAI JI TIESIOG YRA

Aš ne svajonių moteris, o tu - ne karžygys-galiūnas. Ir susitikus mums neblykčiojo žaibai. Tas senas namas mūsų - ne karalių rūmai, O vietoj sodų, obelys trys patvoriais. Nekris man gėlės nuskintos po kojom, O tau medalis ant krūtinės nekabės. Nešlovins mūsų meilės filmai, nei dainoriai, Šekspyro plunksna apie mus tylės. Tu nedainuosi man svajingų... Skaityti toliau →

LIŪDESIO DRAUGIJA

Liūdna? Išliūdėk. Tegul tas jausmas būna, kol duos atsakymą. Šviesiai liūdėk. Neleisk savęs apkurtinti proto elegijoms. Laistyk gėles, valyk dulkes, lankstyk drabužius ir leisk liūdesiui būti. Jis turi teisę. Jis Tau kažką pasakoja, tik tu dar nesupranti. Susidraugauk su juo. Jis Tau atsiųs ašarą – palydėk ją per skruostą. Jis Tau atsiųs nuovargį – užsimerk... Skaityti toliau →

IŠLYDINTIEMS

Paminklo akmenį taip noris' stvert' ir sudaužyt', Jis - pagrindinis liudininkas tavo išėjimo. Ir brangų vardą plyštančiais nagais nuo jo nutrint' - Pajaust' kaip skausmas skausmą apmalšina. Atkast', ištraukt', be gėdos purtyt' ir surikt': "Tu kokią teisę leidai sau - palikti mane vieną?!" Praėjus įniršiui suklupt' ir stipriai apkabint', Paslapčia tikintis įpūst' gyvybę baltoms venoms.... Skaityti toliau →

Create a website or blog at WordPress.com | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑