ŽIRNIS IR PUPA

Susipyko kažkada Vienas žirnis ir pupa. Rėkia žirnis: "Negerai! Pupa, ką gi tu darai? Tarsi viesulas darže, Tu lakstai lyg įkirpta: Braškėms žemę pureni, Morkoms žolę tu kasi, Pomidorus ramstinėji, Aguročius laistinėji. O pačios ankšty - nyku! Tuščia, purvina, tylu. Viską taip keistai darai, Susipainiojus visai! Gal sustok kitiems padėti Ir pradėk savęs žiūrėti -... Continue Reading →

TIKĖK, MIELOJI DRAUGE

Paverk, paverk mieloji drauge, Tegu išbėga skausmas lietumi - Kai baimės šaltkrėtį virpėsi širdimi, Lig dugno skilus laimės taurei - Nepaisant visko, tu tikėki savimi. Naktis giliausią tamsą išskleidžia prieš aušrą, Šalia juodų klavišų pianino glaudžiasi balti - Užgesus šviesai paskutinėje vilty, Sustok, įsiklausyk - išgirsi sielos šauksmą, Tikėki juo, tikėki savimi. Nauju žingsniu pakildama... Continue Reading →

VIRSMAS

Atsikelti laikas, susprogdinti langą, Su jėga užuolaidą plėšti žemėn tankią. Senam krėsle sėdi, vertini gyvenimą, Saulė nepasiekia, vyzdžiuose sutemę. Tik nepulk tikėtis greito palengvėjimo, Žarnomis įkvėpki šuorą gaivaus vėjo. Šluodamas šukes iš mažyčio kambario, Įsipjaut rankas taip paprasta ir lengva. Subintuosi žaizdą - rodyti nebūtina, Rando nepaslėpsi, jo signalas budina. Graudžiomis istorijomis užsižaist neverta, Kam... Continue Reading →

LĖTAI

Miršta vaikystė Su išeinančiais Proseniais Darželio auklėtojomis Pirmomis mokytojomis Blanksta jaunystė Su išsibarsčiusiais Bendramoksliais Pirmais bendradarbiais Nepatyrusiais meilužiais Tarpsta branda Su auginančiais Vaikais Širdies artimaisiais Sienos kaimynais Slenka senatvė Su išlydinčiais Vaikaičiais Gyvenimo bendražygiais Sielos draugais Lėtai ir mėgaukis.

KAI JI TIESIOG YRA

Aš ne svajonių moteris, o tu - ne karžygys-galiūnas. Ir susitikus mums neblykčiojo žaibai. Tas senas namas mūsų - ne karalių rūmai, O vietoj sodų, obelys trys patvoriais. Nekris man gėlės nuskintos po kojom, O tau medalis ant krūtinės nekabės. Nešlovins mūsų meilės filmai, nei dainoriai, Šekspyro plunksna apie mus tylės. Tu nedainuosi man svajingų... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑